"Man känner sig verkligen delaktig i företagets utveckling."

Vad trivs du bäst med på Conmore?

– Det är både stora och små saker. Man märker att företaget försöker värna om alla individer. Man bryr sig. Conmore har ändrats mycket på de tio år som jag har varit anställd här. Man har hela tiden en strävan att bli bättre.

Man är med och påverkar mycket själv!

– Att få känna ansvar och kunna ta egna beslut när det kommer till att välja uppdrag är också en faktor som påverkar ens välmående. Det tar Conmore  stor hänsyn till, vilket är en styrka i företaget. Sen ska man inte klaga på en bra lön och löneutveckling och de goda förmånerna vi har.

”En trygg, engagerad arbetsgivare under pandemin”

Conmore ut som vinnare

– Conmore har verkligen gjort sitt yttersta att vi ska känna oss trygga under pandemin. Självklart behövde vi alla anpassa oss utifrån situationen, men i det stora hela kom Conmore ut som en vinnare. Det gör mig stolt att arbeta här!

Neda Johansson, Scrum Master