"Jag känner mig motiverad."

Hur är det att jobba på Conmore??

– Jag åsidosätts inte av kollegor, chef eller ledningen! Alla här lyssnar på dig och förstår dina ord, vilket gör arbetet smidigare och som leder till en perfekt balans mellan arbete och privatliv.

– Det finns oändliga möjligheter att utforska och avancera din karriär på Conmore. Mångfalden på arbetsplatsen leder till större innovation och ökar medarbetarnas engagemang, produktivitet och engagemang.

– Conmore ger också de anställda extraordinära personalförmåner som personalrabatter, friskvårdsbidrag och utbildning.

Conmore har en tydlig plan!

– Conmore har en tydlig utvecklingsplan för alla individer. Därför ger det oss en hälsosam arbetsmiljö. Även om du är borta från Conmore på grund av vart kunden sitter kommer de att säkerställa din tillväxt och mentala hälsa med och få dig att känna dig bekväm med alla våra Conmore-anställda genom att hålla månatliga aktiviteter. De evenemangen är afterwork, frukost, lunch, sommarfest, julfest, etc.. Så Conmore har det ökade medarbetarnas engagemang.

– Conmoriterna kommer från alla olika typer av bakgrunder och länder, vilket gör att ännu mer lärande kan ske på grund av de olika perspektiven.

Kalpana Selveraj, Scrum Master