Conmore Academy

Att arbeta på Conmore är att utvecklas i spännande projekt där du trivs, utmanas och växer. Dessutom vill vi ge dig bra förutsättningar att utvecklas inom ditt område genom kurser, mentorskap och  erfarenhetsutbyte med andra medarbetare.

1. Fortbildning & lärande

Vad är hett just nu inom ditt område? Hur kan det appliceras i projekt och hos våra kunder? Hos oss får du en årlig utbildningsbudget som du själv styr över i samspråk med din chef.

2. ERFA-grupper

Vad är det senaste inom just ditt område? Vilka utmaningar finns i konsultrollen? Vilken erfarenhet har andra medarbetare. Löpande erfarenhetsutbyte görs inte bara genom stand-ups i dina egna projekt, utan även med andra kollegor.

3. Mentorskap

Att utbyta erfarenheter mellan juniora och seniora medarbetare är superviktigt. Båda två har stor nytta av den input som den andre ger.

Conmore är ett företag som satsar på att utveckla, förnya och skapa gemenskap. Det undersöks alltid nya möjligheter att förnya företaget och anpassa sig till marknaden med en organisation som är byggd därefter på specificerade värdegrunder. Det Finns en vilja att se medarbetare utvecklas och trivas på sina uppdrag. På Conmore är det alltid en öppen dörr om någon behöver förändring. Conmore jobbar väldigt starkt med att hålla ihop gemenskapen med olika regelbundna aktiviteter med allt från utlandsresa till after work.