Workshop

Workshop

By | Kurser och utbildningar, Nyheter

Som ett sätt att väcka den kreativa tankeförmågan som finns inneboende i varje människa används olika metoder, tekniker och verktyg. En intern aktivitet hölls på kontoret under december månad med tema kring den kreativa processen att idégenerera. Workshopen fokuserade på framförallt två metoder av tänkande, avvikande och konvergerande. Deltagarna fick under vägledning av vår medarbetare Angelique Rowland ta sig igenom olika delmoment från brainstorming till framtagning av ett konkret koncept.

Read More