Case: Plasman

Bland våra kunder finns många företag som utvecklar framtidens teknik och produkter. En av dem är den globala komponenttillverkaren Plasman.

Projektet
i korthet

Bakgrund

Plasman är en global tillverkare av komponenter och lösningar för automotive-sektorn. Conmore deltar med utvecklingsexpertis i ett nyutvecklingsprojekt för en tysk OEM.

Utmaningen

Med vår spetskompetens inom plastkonstruktion bidrar vi med support i utvecklingen av exteriöra detaljer och säkerställer en hög kvalitet.

Vad vi gör

Fokus ligger mot nyutveckling av plastdetaljer från designkoncept till fungerande system. Det innefattar CAD-underlag i 3D & 2D samt att vara support i tillverkningsprocesser och koncept.

Vill du veta mer?

Tveka inte på att kontakta oss! Med Conmore i ert team får du som kund en agil, engagerad och kreativ teknikpartner till ert nästa projekt – välkommen!

Johan Svensson Mökander
Business Unit Manager

E-post: johan.svensson@conmore.se
Telefon: 0702-07 36 44