Case:
AB Volvo

Conmore har tillsammans med kollegorna i Netgroup deltagit i ett projekt på Special Vehicles Development på AB Volvo. Här arbetas det med specialfordon och fall där kunder har specifika önskemål.

El & komponenter

Conmoriterna på uppdraget har fått ta del av de krav och önskemål som kund vill ha och försökt hitta lösningar till dessa. De har arbetat med omplacering av existerande komponenter men också packning av nya.

Design av kablage

Conmoriterna har designat kablage och hittat routingvägar för dessa. I de fall där det varit svårt att få till en bra routing-väg har de verkligen fått tänka till och säkerställt att det passar in.

Prototyper & dokumentation

Det har tillkommit en hel del dokumentation för vad de har gjort, till exempel monteringsinstruktioner, ritningar och cad-moduler.

Projektet i korthet

Så säger våra medarbetare om projektet

Något av det våra medarbetare uppskattat mest i detta projekt är projektets variation och möjligheten att arbeta med både ritningar och praktiskt genomförande. Kombinationen av att arbeta med CAD för att i nästa ögonblick säkerställa bästa möjliga funktion i verkstaden har gett en fantastisk inblick i utvecklingsprocessen. Vi har dessutom haft mycket kontakt med olika avdelningar vilket har gett en helhetsbild över projektet. Ett kul och spännande projekt med andra ord!

 • CAD tool:
  PTC Creo and CatiaV5
 • PDM system:
  PDMLink
 • Drawing tool:
  PTC Creo and Saber

Projektets innehåll:

 • Packning av nya komponenter
 • Mekanisk konstruktion
 • Plåtdesign
 • Kablage och routing
 • Prototypframtagning och testning
 • Framtagning av ritningar
 • Dokumentation

Vill du veta mer?
Prata med oss!

Behöver ni stärka upp ert team med teknisk kompetens inom produktutveckling, mjukvara eller elektronik? Tveka inte på att prata med oss – vi har kunnandet och erfarenheten som ni behöver. När ni behöver den.

Karin Hallgren
Business Unit Manager

E-post: karin.hallgren@conmore.se

Telefon: 0704-38-93-54