ASTEK

Sedan 2022 är vi en del av ASTEK Group. ASTEK grundades 1988 i Frankrike och är en global aktör inom ingenjörs- och teknikkonsultverksamhet, närvarande på fem kontinenter. Med sin expertis inom många industriella och tertiära sektorer stödjer den sina internationella kunder i den intelligenta distributionen av deras produkter och tjänster och i implementeringen av deras digitala transformation.

Sedan starten har ASTEK baserat sin utveckling på en stark kultur av entreprenörskap och innovation, och på stöd och kompetensutveckling av sina anställda som varje dag engagerar sig för att främja komplementet mellan digital teknik och komplex systemteknik.

Spetskompetens, stringens och mänskliga värderingar är kärnan i ASTEKs verksamhet. Att gå med och integreras ASTEK-världen innebär att vara en del av ett innovativt, engagerat företag, med stor ansvarskänsla och att delta i dess tillväxt.