Med bred kompetens och djupt engagemang tar våra ingenjörer ansvar för kundnöjdhet och regelbunden uppföljning av leverans efter slutfört uppdrag. Denna bas ger oss möjligheten att utveckla svensk och internationell industri. Som kund får du tillgång till något större än vår breda kompetens. Vi ansvarar för det fullgoda resultatet och övervakar utvecklingsprocessen från förstudie till färdigställd komponent.

Vi erbjuder projektledare, konstruktörer, elektronik- & mjukvaruingenjörer samt provningsingenjörer. Uppdragen utför vi på fast pris eller löpande, externt eller internt på företaget.

VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM

Produktutveckling

Inom produktutveckling krävs olika typer av kompetenser då produkter och utvecklingsprocesser varierar hos våra kunder.

LÄS MER

Krocksäkerhet

Våra konsulter utför allt från fullskalig provning till komponentprov och produktionsuppföljning.

LÄS MER

El-mekanik

För varje elkomponent i ett fordon behövs en fullgod mekanisk konstruktionslösning som skall säkerställa funktionen på komponenten.

LÄS MER

Elektronik & mjukvara

Vi kan erbjuda konsulter med gedigen erfarenhet och spetskompetens inom modellbaserad utveckling av elektronik och mjukvara.

LÄS MER

Processindustri

Inom processindustrin och kärnkraftsindustrin utgörs samarbetet av nära kundrelationer samt granskning från tredjepart och myndigheter.

LÄS MER

Test Automation Center

Vi erbjuder testautomationsstöd på ett unikt sätt. Vi gör mycket mer än att bara skriva automatiserade testscript för ditt företag.

LÄS MER

Verifiering

Testning och verifiering kräver både djup teoretisk kunskap samt praktiskt handlag.

LÄS MER