CONMORE

KUNSKAP, TRYGGHET & TEAM SPIRIT

Vår verksamhet vilar på en värdegrund av fyra hörnstenar. Den varma röda färgen symboliserar omtanke, den solida grå samverkan, den behagliga gulgröna trygghet och den klara vita ansvar.

Detta utgör fundamentet till våra kundrelationer, uppdrag och medarbetare. I mer än 25 år har vi arbetat med Projektledning, Konstruktion, Provning och Kvalitet med fokus på produktutveckling. Conmore är idag fler än 120 medarbetare och omsätter över 80 miljoner kronor/år. Stort fokus på kraftsamlingsprojekt inom fordonsindustrin kräver kompetenta ingenjörer på både mekanik, elektronik, mjukvaru- och provningssidan. El och Infotainment är ett teknikintensivt område med stora tekniksteg som generar intressanta och komplexa uppdrag. Här ansvarar vi för helhetsuppdrag från förstudier till arbete på plats hos kund. Conmore är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt Sellihca.

DELAT LEDARSKAP

Conmore startade i liten skala 1991 och än idag utgörs kärnan av samma trygga mentalitet och unika laganda. Ägarna Joakim Olsson och Anders Svensson är våra tekniska coacher som leder oss framåt i den skickligaste divisionen.

Vi är övertygade om att samledarskapet är framtidens ledarskap med sin prestigelöshet och kritiska reflektion ledarna sinsemellan. Att dela upp de styrande positionerna i företaget gynnar såväl organisationen som medarbetare med mod, glädje och styrka som positiva effekter.

Genom olika perspektiv i det framåtriktade och beslutsfattande arbetet uppnår vi  och verksamheten mätbart positiva resultat.

A qualified member of Netgroup
Vi är en del av Netgroup – ett av de ledande teknikkonsultföretagen inom svensk fordonsindustri. Netgroup ägs av oss och ett antal andra etablerade ingenjörsföretag. Tillsammans erbjuder vi över 1 000 nyfikna specialister som brinner för att lösa alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar.

LAGET ÄR INTE STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK

Våra medarbetare skall kunna känna trygghet och trivsel med arbetet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det skall uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.

Omtanke (personalpolicy)
Vi månar om människan. Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra, mår laget bra. Omtanke är en förutsättning för att vi tillsammans ska leverera innovativa tekniklösningar. Vi är ödmjuka. Ödmjukhet ger respekt, det vill säga, vi ger aktning eller vördnad för en annan person. Det innebär att vi värdesätter en persons egenskaper för att kontinuerligt utveckla oss som människor. Vi visar glädje och är goda förebilder och vill genom det uppmuntra andra.

Ansvar (långsiktigheten)
Vi vill ta vårt ansvar. Hos oss skall alla känna sitt värde, sin betydelse och en trygghet. Med tryggheten i ryggen ska uppdragsgivare såväl som medarbetare känna tillit som bygger på långsiktighet.

Trygghet
Vi vill att våra medarbetare och kunder skall känna trygghet. Med fast anställning, fast lön och socialt ansvar skapar vi en långsiktig relation. Vi ser till individens bästa, vi värnar om att våra medarbetare skall må bra och utvecklas tillsammans med oss.

Samverkan (kvaliteten)
Vi vill samverka. Kärnan i Conmore Technical Team Spirit, att vi tillsammans med uppdragsgivaren är delar av en gemenskap – ett lag. Samtidigt som vi samarbetar är individen minst lika viktig som laget. Vårt fokus på vår unika samverkan gör att vi genom korta beslutsvägar når våra uppsatta mål.

CONMORITER BERÄTTAR

Hur är det att jobba på Conmore? Anställda på Conmore – Conmoriter – berättar bland annat om technical team spirit i praktiken, tryggheten i en fastanställning på ett konsultföretag och fördelen med ett delat ledarskap.

Läs vad Sophie, Jana, Mohammad och Rickard har att säga om sin erfarenhet av Conmore.

JANA JANSSON, DESIGN ENGINEER

Oavsett hur du är som människa eller vilka kunskapsområden du har, så hittar Conmore ett uppdrag som passar dig och dina ambitioner. Det är en fantastisk styrka hos ett företag.

LÄS MER

RICKARD KEMPE, DESIGN ENGINEER

Jag har erfarenhet från andra konsultföretag och vill mena att Conmore har en unik lagkänsla och sammanhållning bland medarbetarna.

LÄS MER

MOHAMMAD ABDULRAZAK, DESIGN ENGINEER

Stöd och trygghet är oerhört viktigt på en arbetsplats. Jag känner en stor trygghet och att jag har ledningens stöd i mitt arbete. Genom att man får stöd, så vågar man mer och därigenom utvecklas man snabbare.

LÄS MER

SOPHIE OLSSON, DESIGN ENGINEER

Vi har en väldigt bra gemenskap och hittar på mycket saker ihop. Sammanhållningen är viktig för att jag ska trivas på ett företag, särskilt på ett konsultföretag där vi är utspridda. Grundarna Anders och Joakims ambition var att behålla den familjära känslan när företaget expanderade, något jag tycker de lyckats med.

LÄS MER

PERSONALPOLICY

Laget är inte starkare än sin svagaste länk – mår medarbetare och uppdragsgivare bra, mår laget bra. Våra medarbetare skall under stort eget ansvar alltid kunna känna ledningens stöd i det dagliga arbetet. Kön eller härkomst är oväsentliga, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är viktiga.

Våra medarbetare skall kunna känna trygghet och trivsel med arbetet, få stimulans och utvecklas i sina uppdrag. Det skall uppnås dels genom tekniskt intressanta uppgifter och dels genom olika aktiviteter både i och utanför arbetet som stärker de sociala banden kollegor emellan. Den enskildes utveckling och harmoni har en direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.

Vår personalidé:

 • Alla skall känna tillfredsställelse med sina uppgifter och uppdrag.
 • Alla medvetet arbetar för nöjdare kunder.
 • Alla skall känna ledningens stöd i det dagliga arbetet.
 • Alla skall känna tillhörighet och gemenskap med sina kollegor.
 • Alla känner till, förstår företagets mål och arbetar för att de uppnås.
 • Alla skall känna sitt värde och sin betydelse och ta eget ansvar.
 • Ingen skall riskera ohälsa genom sitt arbete på Conmore.

AFFÄRSIDÉ
Conmore AB ska med egen kompetens och välutbildad personal, som till största delen arbetar med kunden för att få en nära kontakt och bred kunskap om kundens behov (tjänsteutförande), erbjuda konsultationer inom konstruktion, provning och teknisk projektledning till industrin och dess system- och underleverantörer.

VISION – Ett mänskligt fokus i en teknisk värld.
Vi skall vara en stark och utvecklande partner till våra kunder. De anställda skall känna en stolthet att arbeta på Conmore och vi skall vara det självklara valet på arbetsmarknaden. Genom ständiga förbättringar säkerställer vi ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

MILJÖ & KVALITET

Miljöpolicy

Conmore och våra konsulter arbetar ständigt med fokus på vår miljö. Vi vill vara en del i en varaktig utveckling mot ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vi uppmuntrar varje konsult att ständigt arbeta för att förbättra hela företaget inom miljöområdet, från inköp till avfallshantering och tjänsteresor. Vårt miljöledningssystem utgör grunden för detta arbete. Att lagar och andra krav följs och gärna överträffas är också en viktig del i vårt miljöarbete. Vi skall även följa utvecklingen så att ny teknik kan användas för att exempelvis minimera utsläpp från våra transporter.

Eftersom vi är ett konsultföretag skall vi inte enbart knyta vårt miljöarbete till kontoret utan också försöka påverka våra uppdragsgivare att arbeta mot ett uthålligt samhälle.

Kvalitetspolicy

Vi och våra konsulter strävar efter:

 • Att ha full kunskap om våra kunder & anställdas krav och förväntningar, samt uppfylla dessa behov bättre än våra konkurrenter.
 • Att våra kunder och anställda alltid känner fullt förtroende för oss.
 • Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
 • Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer. Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
 • Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom ständig strävan efter årliga förbättringar, som ska formuleras, göras kända och följas upp.