Våra samarbeten med medarbetare är alltid långsiktiga, vi månar om individen och att alla känner tillhörighet. Med fasta löner och långsiktiga anställningar grundas personalens ersättning alltid på utbildning och meriter.

På Conmore har medarbetare stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi ansvarar för att våra anställda har stimulerande och utvecklande uppdrag. Vi hjälper även vår personal att ta nya kliv i karriären genom nya utmaningar i uppdragen och utbildning. För att skapa och upprätthålla vår unika laganda – Technical Team Spirit – anordnar vi många interna arrangemang och aktiviteter.

LEDIGA TJÄNSTER   ÖPPEN ANSÖKAN